Kênh kết nối

Điều khoản

Để tạo ra một môi trường trải nghiệm tích cực và an toàn cho mọi người, Colatyso có một số điều khoản và quy định áp dụng cho khán giả khi sử dụng kênh. Dưới đây là chi tiết quy định của người dùng khi tham gia trải nghiệm tại trang web này.

Khán giả được yêu cầu tuân thủ tất cả các quy định và nguyên tắc của cộng đồng colatyso.info. Hành vi vi phạm có thể dẫn đến việc bị cấm truy cập hoặc xóa bỏ tài khoản.

Chúng tôi yêu cầu khán giả đối xử với tất cả mọi người trên kênh một cách lịch sự và tôn trọng. Bất kỳ hành vi xúc phạm, gây rối hoặc phân biệt đối xử đều không được chấp nhận.

Khán giả được khuyến khích bảo vệ thông tin cá nhân của mình và không chia sẻ thông tin cá nhân của người khác một cách trái phép trên kênh của colatyso.info.

Trong điều khoản tại Colatyso, khán giả không được phép sử dụng, chia sẻ hoặc khuyến khích việc sử dụng nội dung vi phạm bản quyền hoặc bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào khác trên kênh của chúng tôi.

Chúng tôi đánh giá cao ý kiến đóng góp từ phía khán giả và khuyến khích sự thảo luận và góp ý xây dựng. Tuy nhiên, bất kỳ ý kiến phản đối hoặc phản ứng tiêu cực nên được trình bày một cách lịch sự và xây dựng.

Colatyso có quyền quản lý và kiểm duyệt nội dung trên kênh của mình. Chúng tôi có thể loại bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Bằng cách tuân thủ các điều khoản và điều kiện này, khán giả có thể đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng trực tuyến tích cực và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho tất cả mọi người trên kênh colatyso.info.